Uitreiking Spek De Kas & optreden OBS Kolmenscate

Op  donderdagavond 13 juni had Het Stijlorkest onverwachts nog druk. n.a.v. het optreden in het Winkelhart van Colmschate werd het orkest uitgenodigd om in de pauze van de jaarafsluiting op te treden van OBS Kolmenscate. Daar werd natuurlijk direct met JA op geantwoord. Op deze school volgen momenteel zo’n 20 leerlingen de blokfluitlessen via muziekvereniging Eendracht, waar Het Stijlorkest onderdeel van is.  In de pauze zorgde Het Stijlorkest voor een vrolijke noot en werd daarbij ondersteunt door extra muzikanten uit het harmonieorkest. Onlangs op de voorspeelavond van muziekvereniging Eendracht bracht het harmonieorkest met alle blokfluitleerlingen ook nog een zomers Latin nummer. Dit werk bij OBS Kolmenscate nog even dunnetjes over gedaan met enkele blokfluitleerlingen. Hieronder een kleine impressie.

Spek De KasVervolgens hadden de muzikanten een volgend optreden in de kantine van S.V. Helios. Daar was de uitreiking van Spek De Kas!, de actie van C1000 Hans Kok op winkelcentrum Winkelhart van Colmschate. Daaraan deden muziekvereniging Eendracht en Het Stijlorkest mee en haalden met deze actie een mooi bedrag van € 246,00 op voor de kas van Eendracht.

Tijdens deze uitreiking werden de cheques overhandigd aan de aanwezige verenigingen die meededen aan deze actie. Een totaal van 14 verenigingen deden mee aan deze actie. Met de  ‘Spek de kas van je club’ actie, kan de vereniging sparen voor een financiële ondersteuning voor de vereniging. De verenigingen kunnen de bijdrage gebruiken voor hun eigen wens. Tijdens deze ‘Spek de kas van je club’ actie ontvangt de klant in de C1000 winkel voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kan men bij de scanzuil in de winkel doneren aan de vereniging naar keuze. Tot het einde van de actieperiode kunnen klanten zoveel mogelijk punten voor de vereniging van hun keuze bij elkaar sparen. Aan het eind van de actie wordt het bedrag naar rato verdeeld over alle gedoneerde waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. Tijdens deze actie werd er € 5000,00 verdeelt.

De cheques werden uitgereikt door eigenaar Hans Kok en werd voor Eendracht in ontvangst genomen door Geertje Zwarts (Het Stijlorkest) en Wim Oldemenger (Eendracht).

Uitreiking Spek De Kas